FOLLOW US

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

 

 

GLASPARKEN

 

Vi finns på Instagram!

Helt ny stor aktivitespark bakom Glasets Hus, helt gratis att besöka. Även en ny padelbana och stor skatepark. Café, lunch, glass, toalett osv. inne på Glasets Hus. Gratis parkering precis intill. Välkomna!

Läs mer: FUNKISFESTIVALEN

Lov-aktiviteter i Tranemo Kommun

 Vår historia!

 LEADER – Sjuhärad har beviljat projektmedel för att Glasparken under tre år (2019–2022)
ska kunna fylla parken med aktiviteter och initiera samarbetet med olika föreningar runt om i
Tranemo kommun. Målgruppen är barn och ungdomar.

Back To TopBack To Top