FOLLOW US

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

 

 

 


GLASPARKEN

Vi finns på Instagram!

Helt ny stor aktivitespark bakom Glasets Hus, helt gratis att besöka. Även en ny padelbana och stor skatepark.
Café, lunch, glass, toalett osv. inne på Glasets Hus. Gratis parkering precis intill. Välkomna!Vår historia!LEADER – Sjuhärad har beviljat projektmedel för att Glasparken under tre år (2019–2022)
ska kunna fylla parken med aktiviteter och initiera samarbetet med olika föreningar runt om i
Tranemo kommun. Målgruppen är barn och ungdomar.

Back To TopBack To Top