Glasparken


GLASPARKEN

https://www.instagram.com/glasparken/LEADER – Sjuhärad har beviljat projektmedel för att Glasparken under tre år (2019–2022)
ska kunna fylla parken med aktiviteter och initiera samarbetet med olika föreningar runt om i
Tranemo kommun. Målgruppen är barn och ungdomar.