Kjells Blogg

Jag heter Kjell Svensson och blev till under andra världskriget så jag har hunnit få en del erfarenheter
som jag vill dela med mig,men framförallt kommer det kretsa kring mitt engagemang i Glasets Hus.
Jag följer också vad som händer runtomkring och ute i den stora världen och delar gärna mina tankar kring detta.
Det blir också oundvikligt att läsaren får ta del av allehanda kommentarer från idrottens
värld då jag sedan barnsben levt i och med idrott.
________________________________________________________________________________


24 november 2017

Mina yngre fantastiska medarbetare har under en tid stressat mig med att de vill att jag ska starta en blogg med betoning på livet på Glasets Hus och gärna kommentarer till alla mina tillkortakommanden. Som ni förstår har det varit en fantastisk resa från första tanken om Glasets Hus och ambitionen museum och kaffe med kanelbulle och till dagens verklighet med 70 000 besökare per år och flerfaldigt uppmärksammade på nationell nivå för olika priser. ”Från avkrok till prioriterat turistmål” heter en nyligen utgiven rapport av en forskare på Högskolan i Borås. Rapporten uppmärksammar framförallt det enorma lokala engagemanget i form av volontärarbete som blivit något av husets signum.
Min ambition är nu att ni ska ha möjlighet att regelbundet följa vår vardag inifrån blandat med personliga upplevelser.

Återkommer efter helgen!/Kjell