____________________________________________________________
1/12 samt 6/12 är fullbokat.
den 7/12 kör vi även ett musikqiuz under kvällen
med fina priser, kostnad +20kr/person.