[:sv]

Kära läsekrets, om ni ser fram emot en stund fylld av positiva funderingar så ska ni sluta här. Först en rapport om hur försäljningen ”de hundra bloggarna går”. Försäljningen har ökat med 100%. Det vill säga vi har nu två beställningar i orderstocken! Förutom vår kära dotter har min närmsta medarbetare Bodil beställt ett exemplar vilket är mycket glädjande. Att jag i gengäld har lovat att vara teknisk rådgivare åt Sandells Snickeri utan arvode under ett år förtar inte framgången.

Så kom då brevet från Kammarrätten………… Denna myndighet har nu fattat sitt beslut innebärande att de ger Skatteverket rätt och att vi omedelbart ska återbetala straffavgiften på 20000 kr plus ränta. Jag måste erkänna att jag är allvarligt ledsen. Jag är förbannad och framförallt sänker det motivationsnivån drastiskt när vi står inför fortsatt stora utmaningar i projekt Glasets Hus fortsatta utveckling. För att ni ska förstå min upprördhet; Syftet med kontrollbesöket var att försäkra sig om att inte svartarbete förekom. Det hade tagit kontrollanterna 10 sekunder att konstatera att vår anställde var inskriven i lönepärmen och därmed hade eventuella misstankar varit ur världen. När det gäller våra två diskande damer har vi idag efter 24 månader fortfarande inte fått besked om vilka volontärarbeten som ska registreras i Skatteverkets loggbok. Det är ställt utom allt tvivel att Kammarrättens tolkning går stick i stäv med lagstiftarens ambitioner. Dela gärna detta blogginlägg så att önskvärd debatt om hur myndighetsutövning kan se ut när sunt förnuft helt åsidosätts. 

Låt mig ändå försöka avsluta positivt. Nu är det klart. Lördagen den 9:e november träffas 25 volonärer klockan tidigt för en frukost. Efter trevligt umgänge går man ut och planterar 115 meter avel bok utmed den västra sidan av parken.

Kjell

 [:]