[:sv]

I cirka 50 år har en stor del av mitt liv handlat om att ta del av siffror och att analysera dessa för att kunna dra slutsatser och fatta beslut. Denna veckan har jag gjort en av dessa analyser och den här gången har jag försökt dra slutsatser av följande fakta. Jag åkte en mil denna veckan på nytt säsongsrekord: 57,20 minuter. Kalla avverkade samma distans på 25,20 minuter. Med all min erfarenhet av analyser har jag kommit fram till följande. De cirka 32 minuterna kan förklaras med;

  • Sämre utrustning 11 minuter
  • Inget vallateam 10 minuter
  • Ingen mental coach 5 minuter
  • Kalla var i en ”bubbla” och jag har ingen 6 minuter

Så slutsatsen är att om vi haft lika förutsättningar hade dagsformen avgjort.

Denna gången vill jag också dela med mig mina reflektioner kring hur processen att lära sig svenska ser ut när man nyligen kommit från Syrien. Min vän har nu börjat studera till undersköterska och vi träffas nästan varje kväll när han kommer in för att städa på GH. Det har blivit en rutin att jag frågar om han lärt sig några nya svenska ord och denna veckan har han bland annat lärt sig uttala och förstå innebörden av orden empati, lagen om särskilt stöd, socialtjänstlagen, professionell. Jag är full av beundran då jag inser utmaningen i att både lära sig yrket samtidigt som det fortfarande kräver en mycket hög ambitionsnivå att parallellt lära svenska språket. Jag brukar ställa några testfrågor och i onsdags frågade jag vad ”ljuga” heter i imperfekt. Hans svar kom snabbt, ljugde”. Det är inte lätt. Man kan lära sig ett språk genom att studera alternativt umgås med i detta fall svenskar. Men då har jag förstått att det kan vara förvirrande. I läroboken står det ”Det är väl tråkigt väder” men i sitt umgänge med oss svenskfödda hör han ”dä äla tjilit väder”. Det är inte lätt.

Slutligen bokningsstatus: Quiz 23/2 reservlista. The show: 4 biljetter kvar i entrén och 35 i vinterträdgården.
Bokningen till Quiz den 23/3 startar kl, 10.00 tisdagen den 27/2.

Från domstolen inget nytt.

Vi hörs om en vecka. kjell[:]