[:sv]

Att efter decennier som glasbruksarbetare gå över till nuvarande befattning som ansvarig för Glasets Hus har naturligtvis inneburit en minst sagt stor förändring. Idag tänkte jag beskriva några av dessa iakttagelser. Den mest påtagliga förändringen är att jag hade bättre betalt i min tidigare karriär. Faktum är att jag hade så bra betalt att jag numer utan någon ekonomisk uppoffring kan vara en av många volontärer. Den klart största utmaningen nu är ledarskapet. Att leda en organisation där anställd personal jobbar sida vid sida med volontärer kräver ett helt annat ledarskap än i mitt tidigare jobb. Att ständigt jobba för att respektive kategori respekterar varann kräver daglig insats och en stor kommunikationsinsats. Det har också inneburit att jag fått sätta mig in i helt nya områden där vår utställningsverksamhet har varit och är den stora utmaningen. Jag vill betona att nuvarande kvalitet på denna verksamhet inte på något sätt kan tillskrivas mina insatser utan förklaras av att vi har den absoluta förmånen att bland våra volontärer ha Bengt-Göran vars kunskaper, professionalitet och ledarskap är en ovärderlig resurs för Glasets Hus som helhet. Så mycket har jag förstått att man inte får missa pågående smidesutställning med bland annat Bengt Gustavsson enastående verk. Den kanske största anpassningen till den nya befattning är att jag kommer från en värld där mina nätverk, kommunikation nästan uteslutande varit inom den privata sektorn. Numer är det i huvudsak den offentliga sektorn jag kommunicerar med när det gäller externa kontakter. Min upplevelse av dessa två ”företagskulturer” är att skillnaden är långt större än jag förväntat mig och att offentlig sektor har en fantastisk potential att ta vara på erfarenheter från tillverkningsindustrin. Naturligtvis är jag medveten om skillnaden i förutsättningarna. Kommunal demokrati, lagar och förordningar, dubbelt ledarskap (politiskt och verkställande). Trots detta är jag övertygad om att potentialen finns där och riktningen borde vara mer informella samtal, pragmatik och en väsentligt snabbare kommunikation. Läste med glädje ett uttalande i fredagens BT av centerpolitiker Lennart Haglund som på ett liknande sätt beskrev en önskvärd förändring.

Förra veckans ilska om klottret på skateparken finns kvar men har delvis förbytts till en osäkerhet om hur jag ska agera. Vi vet nu att det var tre 10-åringar som är djupt ångerfulla och som i allra högsta grad vet om att de gjort något väldigt dumt. Behöver lite mer betänketid och under tiden får jag väl glädjas åt att så unga människor redan är duktiga på det engelska språket.

I går hade vi nöjet att arrangera ytterligare ett bröllop. Till alla er ogifta män; ”FRIA” och låt oss arrangera festen. Det är en fördel om ni fattat tycke för er blivande men det är inte nödvändigt för festen blir oförglömlig.

Just nu har jag skrivit fråga 19 av 20 till fredagens Quiz: Kan SD ordna så att det enbart regnar nattetid?” Det finns fortfarande ett tiotal platser kvar till en härlig kväll.

Tack för era förslag till nästa års sommarutställning.

Från domstolen inget nytt

Kjell[:]