[:sv]

Befinner mig i huvudstaden för bland annat utbildas av Allmänna Arvsfonden och har under eftermiddagen suttit och funderat över hur jag under den senaste tiden kunnat konstatera att jag gång på gång hamnar i situationer där jag har en totalt annan uppfattning än representanter för vår kommun. Det är överraskande för mig därför jag har en politisk grundsyn som förordar en stark offentlig sektor som jag menar är garantin för rimlig jämlikhet för oss invånare. Jag har också stor respekt för alla fritidspolitiker, utan dem hotas demokratin. Min utgångspunkt är också att våra politiska representanter och tjänstemän är duktiga och ambitiösa. Trots denna grundsyn hamnar jag i diskussioner där vi har diametralt motsatt uppfattning i fråga efter fråga. En orsak till detta kan naturligtvis vara att jag har helt fel eller att jag har för stora förväntningar. För närvarande är dock min huvudteori att kommunens representanter jobbar i en kultur som helt domineras av ”gör inte fel”. En organisation som är genomsyrad av denna prioritet kan i bästa fall förvalta och bevara men är dömd att misslyckas med förändring och utveckling. När chefstjänstemän och heltidspolitiker uppriktigt menar att de gjort ett bra jobb genom att delegera till rätt instans/person och därmed ”bevisat” sin handlingskraft då skapas denna förödande kultur. Vi måste kunna kräva att dessa duktiga människor ställer sig själva frågan, ”leder mitt beslut/agerande till att frågan kommer till önskvärt beslut och rimlig tid”. Om inte svaret är ja så blir effekten av styrdokument, företagsevent och företagsbesök inte i närheten av den effekt som är önskvärd. Det är min bestämda uppfattning att vår kommun och troligtvis en stor del av offentlig sektor har en mycket stor potential i att vara något mer pragmatiska och modigare. Att ständigt hänvisa till lagar, bestämmelser, regler är bekvämt men motsvarar inte skattebetalarnas förväntningar. Det kan tyckas ojust att jag i detta forum uttrycker denna kritik men möjligheterna att bemöta är idag oändliga och jag deltager gärna i en diskussion med den ”kommunala ledningen”.

Jag noterar att 860 personer har läst förra veckans blogg och många av dem förväntar sig troligtvis en uppdatering av hur det går med bygglovet. Svaret är att det vet jag inte. I bästa fall kan man säga att eventuella framsteg gjorts under veckan men en av frågorna som kan äventyra projektet är fortfarande huruvida bullermätningar måste genomföras till hög kostnad och ödesdiger försening. I projektgruppen är vi helt oförstående till detta behov. Sedan minst 50 år vet man att ett tåg överstiger 65dbA upp till 250 meter från järnvägen. En ny mätning kommer naturligtvis visa samma resultat. ”Lagstiftningen” säger dock att en för hög nivå får inte överskridas mer än fem gånger per timme (hoppas jag tolkat reglerna rätt) och i vårt fall kommer det 5 tåg på 12 timmar. Det innebär att vi just nu är väldigt frustrerade över vad vi tycker saknar rimlig logik.

 

Idag hade vi besök av den riktige tomten och många önskelistor lämnades.Vid en första genomläsning konstaterar vi att ingen tycks önska hörselkåpor så genomslagskraften av min blogg är troligtvis överskattad.

Ni läsare kan se fram emot en tidig julklapp från mig. Nästa söndag får ni ta del av en reseberättelse från den här helgen och jag lovar att den mycket väl kan bli manus till en ny Lasse Åberg film.

Från domstolen inget nytt

Kjell[:]