Här kommer lite information om varför jag måste flytta min nybyggda Attefall 35cm. Ni är säkert många som undrar hur jag kunde bära mig så dumt åt och det ska jag försöka förklara. Jag hade fått startbesked och huset var inritat på den karta som kommunen anvisat och godkänt. Med hjälp av två erfarna byggmästare ”satte vi ut huset” 460 cm från gränsen till intill liggande allmänning. Startbeskedet angav 450 cm. Det var här allt gick snett. Det finns inga fysiska gränsmarkeringar så vi utgick från det staket och häck som funnits där i femtio år vilket vi också uppfattade stämde med kartan. Kommunen och Metria menar att jag borde förstått att kartan var oanvändbar då alla gränser på kartan är osäkra. En tröst i bedrövelsen är att handläggaren på kommunen uppfattade kartan som utomordentligt säker så vi var minst två som inte förstod hur kartan skulle tolkas. Bygglovschefen meddelade också att han förstod min frustation över att de anvisar en karta som de godkänner och sedan ifrågasätter. Han skriver att de nu ska se över sina rutiner men tyvärr påverkar inte detta mitt ärende. Lagen som reglerar denna typ av ärenden heter PBL och där framgår bland annat att kommunen ska ge byggare råd och förutsätta hen är oerfaren och att det krävs sakkunnig utsättning när byggnaden inte ligger långt från fastighetsgränser. Kommunen har alltså inte följt lagen men vidhåller att det är jag som får ta hela konsekvensen av felplaceringen.

Som ni förstår har detta spektakel tagit det mesta av min tid men jag håller mig som vanligt uppdaterad med vad som händer i skuggan av pandemin. Jag noterar att allt fler amerikaner börjar känna tvivel om de gjorde rätt när de valde Donald Trump till sin president. När det gäller inrikespolitiken så blir jag bekymrad över hur rapporteringen kring pandemin gör att en av de viktigaste frågorna vi haft på årtionden, vår migrationspolitik, har varit föremål för förhandlingar mellan alla riksdagspartier. Som väntat har de brutit samman och i jakten på opinionssiffror överträffar man varandra i att stänga gränserna så mycket som möjligt. Det vill säga att vi svenskar är på väg att omsätta vår egoism till lagstiftning och jag tror uppriktigt att Donald Trump skulle kunna göra en framgångsrik karriär även i Sverige.

På Glasets Hus har vi upplevt dagar som innan pandemin. Det känns som att förutsägelsen att semestrar kommer ske på hemmaplan denna sommar är korrekt. I konstruktivt samarbete med representanter från kommunen har vi ytterligare stramat upp regler och information enlig de nationella riktlinjer som gäller. Succén med Glasparken fortsätter och vi blir väldigt glada när besökare svischar oss en liten slant som tack för en trevlig och gratis upplevelse.

Vi hörs om en vecka

Kjell