En av de vanligast förekommande uppgifterna jag har i min roll på Glasets Hus är att berätta om hur allting startade och hur verksamheten lyckats med att locka 100 000 besökare varje år. Det som väcker störst intresse är naturligtvis det exceptionellt stora inslaget av volontärarbete som motsvarar cirka 2 mkr per år. Vid kanske hundra tillfällen under dessa tio år har olika typer av organisationer velat ta del av hur detta har kunnat ske. Under det senaste året är det främst olika delar av regionens verksamheter som velat ta del av våra erfarenheter då insikten om att civilsamhället är en enorm resurs blivit allt tydligare. Vår historia används som det goda exemplet och förhoppningen är att den ska stimulera till efterföljd. En forskarrapport kom 2017 med ambitionen att förklara händelseutvecklingen och drivkrafterna bakom. Rapporten har det träffande namnet FRÅN AVKROK TILL PRIORITERAT TURISTMÅL.

I fredags var det åter dags för mig att göra en presentation. Denna gång digitalt för cirka 80 beslutsfattare i regionen. Hur motiverar man till att jobba ideellt var dagens tema och jag berättade om mina erfarenheter från vår häftiga resa. Här några axplock från vad jag berättade om;

  • Aldrig tjata
  • Helt ok att få förhinder
  • Skapa delaktighet
  • Skapa trivsel
  • Uppmärksamma alla lika oavsett insats

Sammantaget handlar det om att få tillräckligt många att sikta mot samma mål, skapa stolthet, skapa en social samvaro. Kvällen före träffade jag en ”nyckelvolontär” som jag frågade om varför hon gjorde många hundra obetalda timmar. Hon berättade bland annat att hon på söndagskvällar ofta tänker, ”härligt i morgon är det måndag, veckomötet ihop med hela gänget. Det uttalandet sammanfattar på ett bra sätt vad man vill uppnå när man har mitt ”jobb”.

Avslutar med några notiser:

  • Underbart, Vinter studion har startat säsongen
  • Våra damer har rullat 6143 köttbullar. Har du bokat plats på några av våra julbord?
  • Några återbud till fredagens quiz med Husbandet. Ring Bodil.
  • 30 i morgon ”bygger vi om” huset till julstämning. (ja, jag tycker också att det lite tidigt)
  • Fattas fortfarande 1 260 000 kr till ugnar och solceller.

Vänligen/Kjell