[:sv]

Mina yngre fantastiska medarbetare har under en tid stressat mig med att de vill att jag ska starta en blogg med betoning på livet på Glasets Hus och gärna kommentarer till alla mina tillkortakommanden. Som ni förstår har det varit en fantastisk resa från första tanken om Glasets Hus och ambitionen museum och kaffe med kanelbulle och till dagens verklighet med 70 000 besökare per år och flerfaldigt uppmärksammade på nationell nivå för olika priser. ”Från avkrok till prioriterat turistmål” heter en nyligen utgiven rapport av en forskare på Högskolan i Borås. Rapporten uppmärksammar framförallt det enorma lokala engagemanget i form av volontärarbete som blivit något av husets signum.
Min ambition är nu att ni ska ha möjlighet att regelbundet följa vår vardag inifrån blandat med personliga upplevelser.

Återkommer efter helgen!/Kjell

[:]