Jag heter Kjell Svensson och blev till under andra världskriget, så jag har hunnit få en del erfarenheter som jag vill dela med mig, men framförallt kommer det kretsa kring mitt engagemang i Glasets Hus. Jag följer också vad som händer runtomkring och ute i den stora världen och delar gärna mina tankar kring detta. Det blir också oundvikligt att läsaren får ta del av allehanda kommentarer från idrottens värld då jag sedan barnsben levt i och med idrott.