Pandemin har förutom all sorg och lidande stor negativ påverkan på många verksamheters ekonomi. För Glasets Hus har det inneburit att vi under perioden mars-augusti haft en omsättning som är 1,8 mkr lägre än förra året. Vi har så här långt lyckats hantera situationen på ett sätt som, om det inte blir en ”andravåg”, gör att det inte äventyrar en fortsatt utveckling av Glasets Hus. Att vi klarat detta har många förklaringar. Förutom statligt stöd har vi att tacka privata aktörer. Tack Ardagh än en gång för er donation och tack än en gång Sparbanken Tranemo som i veckan lät meddela att de dubblar sin sponsorinsats detta år vilket får ett stort antal föreningar i kommunen att jubla och dra en lättnadens suck. Ur mitt perspektiv är det självklart att som kommuninvånare ha denna bank som min bank. Den samhällsnytta banken har gjort och gör är av stor betydelse för kommunens utveckling och därmed för oss invånare och ekvationen är enkel, ju mer kunder banken har desto mer pengar till det ideella föreningslivet.

Nu står den där, padelbanan. Vi är lite stolta över att tiden från idé till färdig anläggning har varit imponerande kort. På vår hemsida www.glasetshuslimmared.se under rubriken padel har Bodil lagt upp en länk till er som vill veta lite mer om denna så populära motionsform. Jag har under hela sommaren passerat två padelbanor i stort sett varje dag och är fascinerad av vilken bredd det är på utövarna. Familjer, farfar med barnbarn, tjejgänget och så de som är riktigt duktiga. Jag är övertygad om att vår anläggning förstärker våra tidigare framgångar.

Under hösten kommer parkgruppen ta fram idéer kring hur vi ska genomföra sista etappen av parken. Jag noterar att bland alla förslag vi får så dominerar fler sittgrupper och aktiviteter för de allra minsta barnen. Innan årsskiftet kommer vi fastställa en plan som ska genomföras våren 2021. Om ni har idéer om hur vi ska utnyttja denna yta är ni så välkomna att höra av er. Kommunens sätt att lösa trafikfrågan vill vi ge högsta beröm. Kombinationen av säkerhet och att det blev snyggt applåderar vi.

Fortsätt var försiktiga, de flesta länder kan se en negativ utveckling av pandemin. I helgen har vi kunnat ta del av Ebba Bush Thors synpunkter på hur vårt land hanterat denna mycket svåra situation. Hon är väldigt kritisk till vårt ledarskap och det är naturligtvis ett misstag av oss väljare att vi inte röstade fram henne som statsminister.

Vi hörs

Kjell